17 jan 2024

Uppdatering gällande laddplatser

Av Fredrik Nordlöf | 2024-01-17 08:28

För en tid sedan höll styrelsen ett avslutande teamsmöte med handläggaren på Lantmäteriet. Nu inväntar vi bara det formella beslutet rörande ändring i det gamla anläggningsbeslutet varefter styrelsen kommer börja undersöka de tekniska förutsättningarna för stegvis installation av laddplatser över en flerårsperiod. Det kommer vara många frågor att ta ställning till såsom brandskydd; att elen räcker till; val av en leverantör som både är stabil och långsiktig och som kan leverera en produkt och en tjänst som innebär ett minimum av administration. En annan viktig fråga är givetvis finansieringen av detta projekt vilket är något som får diskuteras mellan företrädarna för Essinge Port och Essinge Kaj. Styrelsen har också lämnat in en ansökan om bidrag för denna installation. 

Styrelsen