19 jan 2024

Läsare nedfart garage

Av styrelsen | 2024-01-19 13:31

Läsaren är nu åter i funktion.

Styrelsen

18 jan 2024

Läsaren till garageporten nerfart har slutat fungera.

Av styrelsen | 2024-01-18 17:20

Hej,

Läsaren till garageporten nerfart har slutat fungera och är felanmäld, för tillfället får ni gå ner i garaget via sidodörren, ni använder fjärrkontrollen som taggläsare, lägg baksidan mot läsaren och gå ner i garaget och öppna porten från läsaren nere i rampen.

Hälsningar

Styrelsen

17 jan 2024

Uppdatering gällande laddplatser

Av Fredrik Nordlöf | 2024-01-17 08:28

För en tid sedan höll styrelsen ett avslutande teamsmöte med handläggaren på Lantmäteriet. Nu inväntar vi bara det formella beslutet rörande ändring i det gamla anläggningsbeslutet varefter styrelsen kommer börja undersöka de tekniska förutsättningarna för stegvis installation av laddplatser över en flerårsperiod. Det kommer vara många frågor att ta ställning till såsom brandskydd; att elen räcker till; val av en leverantör som både är stabil och långsiktig och som kan leverera en produkt och en tjänst som innebär ett minimum av administration. En annan viktig fråga är givetvis finansieringen av detta projekt vilket är något som får diskuteras mellan företrädarna för Essinge Port och Essinge Kaj. Styrelsen har också lämnat in en ansökan om bidrag för denna installation. 

Styrelsen

18 okt 2023

Batteribyte i fjärrkontrollen

Av Ulf Nyström | 2023-10-18 08:10

Om fjärrkontrollens lampa lyser konstant röd, då är det dags att byta batteri.

Öppna fjärrkontrollens baksida med en liten stjärnmejsel och byt batteriet.

24 sep 2023

Brandincident

Av styrelsen | 2023-09-24 12:51

Hej alla hyresgäster med parkeringsplatser i garaget,

Idag på förmiddagen (söndag) inträffade en händelse som vi vill informera er om. En uppmärksam hyresgäst larmade räddningstjänsten eftersom det observerades ovanligt mycket rök i garaget. Som svar på larmet skickades fem brandbilar till platsen, och efter en noggrann inspektion konstaterades det att det inte hade varit någon brand. Istället verkar det ha varit ett fall där en bil avgett ovanligt mycket avgaser.

Vi vill tacka den uppmärksamma hyresgästen som agerade snabbt och korrekt genom att larma räddningstjänsten. Er uppmärksamhet på säkerheten i garaget är av största vikt, och det är tack vare er som vi kan förebygga eventuella incidenter.

Denna incident påminner oss också om vikten av att använda våra parkeringsplatser enbart för deras avsedda ändamål, nämligen att parkera bilar. Vi uppmuntrar alla hyresgäster att se till att inget annat än fordon förvaras i garaget och att städa bort eventuell skräp eller föremål som inte hör hemma där.

Tack för er förståelse och samarbete för att hålla vårt garage säkert och funktionellt. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Navigation