Primusgaraget Samfällighetsförening är en samfällighet mellan BRF Essinge Port och BRF Essinge Kaj. Samfälligheten hyr bara ut garageplatser till föreningarnas medlemmar.

Om föreningen

Besöksräknare

3 541 besökare sedan 2022-08-23

Arkivet