Primusgaraget Samfällighetsförening är en samfällighet mellan BRF Essinge Port och BRF Essinge Kaj. Samfälligheten hyr bara ut garageplatser till föreningarnas medlemmar.

Om föreningen