A-Ö Information

Hoppa direkt till: B F G H M S

B

Beställa extra Fjärrkontroll

 En extra fjärrkontroll kostar 500 SEK och beställs under medlemssidorna.

Observera att fjärrkontroller EJ får förvaras i fordonet, då det är en säkerhetsrisk.

Se även:

Borttappad RFID Tagg / Fjärrkontroll

Borttappad RFID Tagg / Fjärrkontroll anmäler du under medlemssidorna.

Se även:

F

Fjärrkontroll / Tagg

Fjärrkontrollen är en kombinerad fjärr / tagg kontroll vilket innebär att ni använder fjärrkontrollen för att öppna garageporten, man kan också lägga fjärrkontrollens baksida på läsaren för att öppna garagedörrarna.

Fjärrkontrollen får EJ förvaras i bilen då detta är en säkerhetsrisk.

Se även:

Frågor angående fakturor eller platsbyten

Kontakta er förening eller föreningens förvaltare.

Se även:

G

Garageföreskrifter

Den som hyr plats i garaget är skyldig att följa samfällighetens regler. 

Se även:

H

Hemsidan

Du måste logga in på hemsidan för att komma åt de låsta medlemssidorna.

Se även:

Hyr Parkering

Instruktioner för att ställa sig i kö.

Se även:

Hämta ut eller återlämna Fjärrkontroll

M

Medlemskap

Du kan bara bli medlem i Primusgaraget Samfällighetsförening om du är medlem i någon av bostadsrättsföreningarna som ingår i samfälligheten.

Medlemsportal

Det är bara registrerade medlemmar som kommer åt Medlemsportal, Du hittar Medlemsportal genom att klicka på ditt namn längst uppe till höger på sidan. 


S

Städning

Garaget städas ett par gånger om året. Tider för städningen anslås i garagets entréer samt på hemsidan. Vid städningen sopas och/eller våtrengörs golven. Varje fordon MÅSTE flyttas ur garaget för att det ska gå att rengöra på bästa sätt. Städbolag eller samfällighet ansvarar INTE för skador som uppstått på fordon som inte flyttats vid städningen. Du som hyr plats i garaget är skyldig att följa dessa uppmaningar. Garagesamfälligheten har ingen skyldighet att hitta alternativa parkeringsplatser.