Städning

Garaget städas ett par gånger om året. Tider för städningen anslås i garagets entréer samt på hemsidan. Vid städningen sopas och/eller våtrengörs golven. Varje fordon MÅSTE flyttas ur garaget för att det ska gå att rengöra på bästa sätt. Städbolag eller samfällighet ansvarar INTE för skador som uppstått på fordon som inte flyttats vid städningen. Du som hyr plats i garaget är skyldig att följa dessa uppmaningar. Garagesamfälligheten har ingen skyldighet att hitta alternativa parkeringsplatser.