24 sep 2023

Brandincident

Av styrelsen | 2023-09-24 12:51

Hej alla hyresgäster med parkeringsplatser i garaget,

Idag på förmiddagen (söndag) inträffade en händelse som vi vill informera er om. En uppmärksam hyresgäst larmade räddningstjänsten eftersom det observerades ovanligt mycket rök i garaget. Som svar på larmet skickades fem brandbilar till platsen, och efter en noggrann inspektion konstaterades det att det inte hade varit någon brand. Istället verkar det ha varit ett fall där en bil avgett ovanligt mycket avgaser.

Vi vill tacka den uppmärksamma hyresgästen som agerade snabbt och korrekt genom att larma räddningstjänsten. Er uppmärksamhet på säkerheten i garaget är av största vikt, och det är tack vare er som vi kan förebygga eventuella incidenter.

Denna incident påminner oss också om vikten av att använda våra parkeringsplatser enbart för deras avsedda ändamål, nämligen att parkera bilar. Vi uppmuntrar alla hyresgäster att se till att inget annat än fordon förvaras i garaget och att städa bort eventuell skräp eller föremål som inte hör hemma där.

Tack för er förståelse och samarbete för att hålla vårt garage säkert och funktionellt. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen