23 aug 2023

Uppdatering angående laddplatser

Av Fredrik Nordlöf | 2023-08-23 08:10

Många medlemmar hör av sig till samfällighetens styrelse för att få information om status gällande laddplatser. För närvarande ligger vår ansökan om ändring av anläggningsbeslut hos Lantmäteriet. Först därefter är det dags att ta  tag i frågor som projektering, finansiering, upphandling och andra praktiska frågor. Styrelsen kan alltså inte i dagsläget svara på när detta projekt kommer kunna sjösättas.

Styrelsen